Årsmöte 2020-03-03

Bröstcancerföreningen Blåkullas årsmöte hölls tisdagen den 3:e mars 2020 med ett 40-tal deltagare.

12 mars

Ordf. Yvonne Pedersen öppnade mötet och hälsade alla varmt välkomna.

Barbro Kreutz valdes till mötesordförande och Anita Herdinius till sekreterare.

Efter genomgång av Verksamhetsberättelse, ekonomisk redogörelse och revisionsberättelse beviljades styrelsen ansvarsfrihet för 2019. Medlemsavgiften för 2021 fastställdes till oförändrat 150:--.

Stadgeenliga val genomfördes och ledamöterna omvaldes enligt valberedningens förslag.

Därefter tog den inbjudna gästen, förbundsordf. Susanne Dieroff Hay, över mötet och berättade om sitt arbete i Förbundsstyrelsen. Hon berörde bl.a. Förbundets Bröstcancerrapport 2019 som visar på behovet av en individualiserad undersökning för kvinnor med täta bröst. Mammografin som är en effektiv metod för tidig upptäckt av bröstcancer upptäcker bara två av tre cancertumörer. Andra screeningmetoder finns och behöver användas i större utsträckning och på fler platser i landet.

Hon berörde också att Förbundet nu har över 11.000 medlemmar. Det är en ökning och det behövs för att kunna bedriva det viktiga opinionsbildningsarbetet för en bättre brösthälsa och för att samla in pengar för att stödja forskningen för att ta fram nya läkemedel och utveckla behandlingsmetoderna.

Hon utvecklade också resonemanget kring Förbundets vision, mission och medlemslöfte.

Årsmötet 2020Förbundsordf. Susanne Dieroff Hay tillsammans med styrelsen

Britt-Marie Lindblad avtackades därefter för sitt arbete i valberedningen.

Barbro Kreutz avslutade årsmötet och tackade för uppmärksamheten.

Efter årsmötet serverades en mustig gulaschsoppa med bröd samt kaffe och kaka.

Efter mötet smakade det bra med soppa med bröd samt kaffe och kakaDeltagarna på årsmötet.

Efter årsmötet hölls konstituerande möte och efter det har styrelsen följande sammansättning under 2020:

Yvonne Pedersen, ordf.

Elisabeth Hallgren, vice ordf.

Anita Herdinius, sekreterare

Margareta Svensson, vice sekreterare

Yvonne Loman, kassör

Ledamöter:

Mona-Lena Höglander och Kerstin Johansson

Ersättare:

Ann-Kersti Holmberg och Katarina Andersson

Aktiviteter

Aktiviteter

Bli medlem

Bli medlem