Årsmötet 2021

Digitalt årsmöte hölls i föreningen 2021-03-02

8 mars

För första gången kunde föreningens medlemmar inte mötas för att hålla årsmöte i lokalen. Istället kallades medlemmarna till digitalt årsmöte som hölls 2021-03-02. Endast ett tiotal medlemmar deltog. Förutom dagordningens sedvanliga punkter med styrelsens årsredovisning och beviljande av ansvarsfrihet så antogs även stadgar. Dessa hade reviderats och fastställts av förbundets kongress i nov. 2020. Stadgarna är gemensamma för alla bröstcancerföreningar som är anslutna till Bröstcancerförbundet.

Anita Herdinius och Ann-Kersti Holmberg hade avsagt sig omval och efter nyval av Birgitta Nilsson och Ann-Christin Sjöberg har styrelsen följande sammansättning: Ordf. Yvonne Pedersen, ledamöter: Elisabeth Hallgren, Margareta Svensson, Yvonne Loman, Kerstin Johansson, Mona-Lena Höglander och Birgitta Nilsson, ersättare: Katarina Andersson och Ann-Christin Sjöberg.

Programmet för medlemsaktiviteter under 2021 har inte fastställts eftersom pandemirestriktionerna inte tillåter fysiska möten. Vi återkommer så snart det blir möjligt att återuppta våra möten och övriga aktiviteter.

Avgående ledamöterna avtackades för sitt förtjänstfulla arbete i styrelsen.

Efter årsmötet hölls konstituerande möte med den nya styrelsen.

Aktiviteter

Aktiviteter

Bli medlem

Bli medlem