Årsmötet 2022

I år kunde vi återigen ha ett fysiskt årsmöte.

20 mars

25 medlemmar deltog i årsmötet 2022. Ordförande vid mötet var Barbro Kreutz och sekreterare var Anita Wahlstedt. Efter parentation och sedvanliga årsmötesförhandlingar hölls val. Ordf. Yvonne Pedersen omvaldes på 1 år och Elisabeth Hallgren, Margareta Svensson och Mona-Lena Höglander omvaldes på 2 år. Som revisor omvaldes Helle Westelius på 2 år.

Styrelsen för kommande år har då följande sammansättning:

Yvonne Pedersen, ordf. Elisabeth Hallgren vice ordf., Yvonne Loman, kassör, Margareta Svensson sekr., Birgitta Nilsson, vice sekr. Mona-Lena Höglander och Kerstin Johansson, ledamöter. Ersättare är Katarina Andersson och Ann-Christin Sjöberg.

Efter årsmötet bjöd föreningen på landgång med kaffe och kaka.

Ett lotteri såldes och ett antal medlemmar kunde gå hem med fina vinster.

Aktiviteter

Aktiviteter

Bli medlem

Bli medlem